xCare

xCare is het ziekenhuisinformatiesysteem van Nexus Nederland (voorheen McKesson). Furore biedt ondersteuning bij het functioneel applicatiebeheer van xCare. Wij werken al lange tijd met xCare en onze medewerkers hebben veel kennis van xCare opgebouwd. Op dit moment is het functioneel applicatiebeheer van xCare bij een groot ziekenhuis volledig uitbesteed aan Furore.Wil je meer weten over implementatietrajecten in de Care?
Bel Yvonne Goorman
+31 20 346 71 71