VieCuri

Algemeen ziekenhuis VieCuri zit middenin een grootschalig implementatietraject van het EPD van CS-EZIS. Met dit EPD wil VieCuri de samenwerking tussen verpleegkundigen en de vakgroepen onderling verbeteren. Furore helpt bij verschillende onderdelen van de implementatie.

 

Op het moment dat VieCuri Furore inschakelde, waren al belangrijke stappen gezet. Zo was er al een plan van aanpak en waren al diverse werkgroepen geformeerd. Manager informatiezaken Audrey Dings-Lahaye: “Het invoeren van een EPD is een speciale tak van sport en we zijn ervan overtuigd dat je hier een specialist voor moet inschakelen. Furore ondersteunt ons bijvoorbeeld bij de implementatie en het testen van een belangrijke ChipSoft-module voor ons: CS-PDMS, oftewel Patiënt Data Management Systeem.”

 

Na de invoering van enkele dossiers in 2013 staat voor november dit jaar de invoering van geïntegreerde dossiers bij de overige vakgroepen centraal. Bijkomende uitdaging voor Dings en haar team is de lancering van ChipSoft HiX (Healthcare Information X-change), de nieuwe release van het EPD. VieCuri hoeft niet de eerste te zijn en wacht met de ingrijpende migratie naar HiX tot een aantal andere ziekenhuizen dit heeft gedaan. Dings: “Voorlopig zijn we wel even zoet met de implementatie van CS-EZIS voor onze vakgroepen. We brengen eerst het huis op orde en kijken dan verder.”