’s Heeren Loo Zorggroep

’s Heeren Loo Zorggroep ondersteunt in bijna heel Nederland mensen met een verstandelijke beperking. De zorggroep heeft in totaal een kleine 10.000 cliënten met verstandelijke beperkingen. “Bij alles wat wij doen, staat het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan onze cliënten centraal”, zegt Informatiemanager Zorg Ivo van der Kleijn.

 

“Een belangrijke doelstelling van ’s Heeren Loo is om zich te onderscheiden in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Om die reden investeren we sterk in kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek”, zegt Programmamanager Wetenschappelijk Onderzoek en Kennismanagement Bas Bijl. Om dit een structurele impuls te geven, startte ’s Heeren Loo Zorggroep een traject voor de opzet van een Cliënten DataBank. Hierin worden de gegevens uit de zorgdossiers van de cliënten verzameld, die nu nog in verschillende losstaande systemen zijn opgeslagen. Vanzelfsprekend is de identiteit van individuele cliënten niet bekend bij de onderzoekers die de data gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor is de privacy gewaarborgd.

 

De ’s Heeren Loo Zorggroep stelde samen met onder andere Furore een Programma van Eisen (PvE) op voor de CDB. Na het opstellen van het PvE realiseerde de ’s Heeren Loo Zorggroep een functioneel ontwerp, waarna de leverancierselectie plaatsvond. Toen startte de daadwerkelijke bouwfase. “Deze is op tijd en binnen budget afgerond”, zegt Van der Kleijn tevreden. “Ook bij deze fase was Furore betrokken.”

 

De CDB is in eerste instantie specifiek ingericht voor het VU-promotieonderzoek ‘Terugdringing Vrijheidsbeperkende Maatregelen’. ’s Heeren Loo Zorggroep ziet in de toekomst een bredere toepasbaarheid: met meer gegevensbronnen en meer gebruikers, ook van andere zorginstellingen.