Ambulantisering en organisatieveranderingen bij Rivierduinen

“Binnen Rivierduinen zoeken we altijd naar innovatieve oplossingen om veranderende processen te ondersteunen en flexibel in te spelen op nieuwe regelgeving.” Zo schetst Esther Kruisinga, Clustermanager Informatievoorziening bij Rivierduinen, de manier waarop Rivierduinen kijkt naar de eigen organisatie.

 

Rivierduinen is een van de grotere GGZ-organisaties in Nederland. Onder het motto ‘beter binnen bereik’ biedt Rivierduinen geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. Alle centra bieden de zorg die het beste past bij de situatie van de cliënt: thuis als het kan, in één van de poliklinieken of klinieken als het moet. Rivierduinen bestaat uit enkele regionale centra voor volwassenen en ouderen, een aantal specialistische centra die landelijk werkzaam zijn en een centrum voor kinderen en jeugd.

 

Toenemende ambulantisering

Er speelt momenteel veel op het vlak van de GGZ. Zo moeten ggz-instellingen sinds 2014 bijvoorbeeld ROM-data (Routine Outcome Monitoring) aanleveren aan de Stichting Benchmark GGZ. “We hebben te maken met toenemende ambulantisering”, zegt Kruisinga. “En, daar komt bij dat we binnen Rivierduinen een organisatieverandering hebben doorgemaakt, waarin we van zes naar drie regionale, volgens zorgfuncties ingericht centra zijn teruggegaan.” Haar collega Remko van der Togt, Businessanalist en Contractmanager, vult aan: “Als afdeling Informatiemanagement vervullen we een brugfunctie tussen de organisatie en informatievoorziening om zo continu te kunnen blijven inspelen op veranderingen. Naast veranderingen binnen onze eigen organisatie en de keten, adviseren we over de inzet van (nieuwe) technologische mogelijkheden. In het kader van ambulantisering kijken we dan bijvoorbeeld naar de mogelijkheden die technologie de behandelaren kan bieden bij een optimale uitvoering van hun werk bij de cliënt thuis. In het kader van de ROM adviseren wij vanuit IM over bijvoorbeeld de inrichting en besluitvorming over onze informatievoorziening in het kader van de ROM.

 

Benchmark Rapportage Module (BRaM)

Rivierduinen schakelde Furore in vanwege de diepgaande zorgkennis en kennis over DBC’s, ROM en de GGZ. “Daar komt bij dat Furore specifieke kennis heeft van mijnQuarant, het elektronische cliëntendossier van PinkRoccade Healthcare, waar wij ook gebruik van maken”, zegt Kruisinga. “We hebben Furore gevraagd om de kwaliteit van onze rapportages onder de loep te nemen en een onafhankelijke blik te werpen op het proces van bron tot BRaM, oftewel de Benchmark Rapportage Module. Dit met als doel om te bepalen of de input én output van de data kloppen, maar met name om te bekijken of er nog meer efficiëntieslagen te maken waren.” Vanzelfsprekend was binnen Rivierduinen de interne controle op het proces van datavastlegging al zeer strikt. Op deze manier heeft Rivierduinen verder invulling kunnen geven aan de doelstellingen die Rivierduinen met ROM voor ogen heeft, zoals bijdragen aan de kwaliteit van de individuele behandeling, voldoen aan eisen externe verantwoording, wetenschappelijk onderzoek.

 

Meer tijd voor de patiënt

Inmiddels zijn Rivierduinen en Furore een nieuw project gestart, ingegeven door de Taskforce Patientgebonden tijd. “Het doel van deze taskforce is om de behandelaar meer tijd te laten besteden aan de patiënt”, zegt Kruisinga. “Furore heeft hiervoor de informatiebehoefte onder behandelaars in kaart gebracht, op basis van het EPD-kennisproces en het datawarehouse. Op die manier leggen we de basis om de behandelaar de juiste informatie te bieden om zijn werk zo goed en efficiënt mogelijk te doen, en daarmee de behandelproductiviteit naar een hoger niveau te brengen.”

Kruisinga en Van der Togt benadrukken het belang van een goede monitoring op de kwaliteit van zorgdata. Kruisinga: “Er verandert zoveel op het gebied van regelgeving en interne controlemechanismen moeten daarin mee veranderen. Als zorgorganisatie moet je je realiseren dat je nooit klaar bent met monitoring en het bijsturen daarvan.”