ONS van Nedap Healthcare: slagader van de Raphaëlstichting

De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is de organisatie actief in de psychiatrie en ouderenzorg. Vanuit een antroposofisch geïnspireerde zorgvisie richt de Raphaëlstichting zich op de individuele ontwikkeling van cliënt en medewerker. Op basis van talenten en mogelijkheden wordt voor elke client gezocht naar een passende plek om te werken. Om dit proces in goede banen te leiden, heeft de Raphaëlstichting gekozen voor ONS, het ECD van Nedap Healthcare.

 

Binnen de stichting werd al gebruik gemaakt van een ECD. Deze was echter niet gebruiksvriendelijk en ondersteunde nieuwe regelgeving onvoldoende. Ook was het bestaande ECD onvoldoende geïntegreerd. De stichting is actief in 30 gemeenten, dus een systeem moet verschillende processen en processtromen integreren.

 

De zoektocht en selectie van een nieuw ECD nam flink wat tijd in beslag. Uiteindelijk bleek ONS van Nedap Healthcare het best aan te sluiten op de eisen en wensen van de Raphaëlstichting. “Daarna zijn we op zoek gegaan naar een implementatiepartner, die we uiteindelijk in Furore hebben gevonden”, zegt Hans Zoetemeijer, controller Zorgregistratie van de Raphaëlstichting. “Deze partij stelde zich op als meedenkende partner. Al bij de eerste gesprekken was duidelijk dat Furore niet puur voor, maar samen met klanten werkt en zich ook kritisch durft op te stellen. Daar hadden we behoefte aan.”

 

Het ECD ondersteunt medewerkers van de Raphaëlstichting bij hun dagelijkse werk. Zo is het zorgproces gedigitaliseerd en kan op basis van actuele gegevens het zorgplan worden bijgesteld. Dit zorgt voor het verbeteren en het borgen van de zorgkwaliteit, waarmee een belangrijke slag is gemaakt voor de deelnemers. Verder wordt onderzocht hoe de DBC’s in de toekomst ook op zijn te nemen in ONS.