Verbetering van automatisering klinische studies bij Radboudumc

In een groot academisch ziekenhuis als Radboudumc in Nijmegen vinden op enig moment honderden klinische studies plaats. Hierin registreren en analyseren onderzoekers patiëntgegevens. Daarbij gebruiken ze allerlei softwarepakketten, zoals Excel en Access. Radboudumc investeerde in een campusbrede oplossing voor clinical trials, die geïntegreerd is met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

 

17 fte per jaar

De ad-hoc oplossingen die onderzoekers en trial bureaus gebruiken, hebben zo hun nadelen. Om te beginnen voldoen ze niet allemaal aan de regels van Good Clinical Practice (GCP, de internationale norm voor klinische studies bij mensen). Gegevens van patiënten moeten bovendien eindeloos worden overgetypt uit het EPD van Epic, wat erg arbeidsintensief is. “Niet alleen het overtypen, maar ook het opzoeken van al die data in een groot EPD als Epic kost enorm veel tijd”, zegt Janine Gossen, datamanager bij de afdeling Hematologie van het Radboudumc. Gossen kent de nadelen uit eerste hand. “Dat je fouten maakt bij het overtypen is onvermijdelijk, hoe precies je ook bent.” Ariaan Siezen van het technology center Data Stewardship van het Radboudumc is verantwoordelijk voor de professionalisering van het research data management van de vele studies. Siezen: “We hebben uitgerekend dat momenteel op de afdelingen ongeveer 17 fte per jaar wordt besteed aan overtypwerk. Deze tijd kunnen we beter benutten voor waarde toevoegende activiteiten binnen onderzoek, zoals kwaliteitscontroles.”

 

Grootste gemene deler

Een van de resultaten van het project van Siezen is een campusbrede licentie voor de applicatie Castor EDC van het bedrijf Ciwit uit Amsterdam. Alle onderzoekers van Radboudumc kunnen voortaan gebruikmaken van dit pakket, dat voldoet aan de GCP-normen. Castor is een laagdrempelige, gebruikersvriendelijke en betaalbare oplossing voor clinical trials, waarin de datamanagers zelf hun studies kunnen modelleren. Maar daarmee is het project niet afgerond. “Essentieel onderdeel van het project is de koppeling met Epic”, zegt Siezen. “Deze zorgt ervoor dat patiëntgegevens automatisch worden overgenomen uit het EPD.” Gossen: “We hebben gezocht naar de grootste gemene deler van de gegevens van al onze trial centers. Die zetten we waar mogelijk over. Bijvoorbeeld: de top-duizend van meest aangevraagde labuitslagen gaan van Epic naar Castor. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat we de studies standaardiseren, zodat we een uniform kwaliteitsniveau bereiken.”

 

Medical intelligence

De onderzoeker controleert in Castor de geïmporteerde gegevens. Hiervoor heeft Ciwit in Castor een handige user interface gebouwd. De onderzoeker kan zo reguliere zorggegevens koppelen aan studiemomenten in Castor. Siezen vroeg Furore om de koppeling tussen Epic en Castor te maken. Zij kende Furore nog van het Parelsnoer-project van de UMC’s en Furore was ook al betrokken bij de inrichting van Epic voor Radboudumc. Voor Furore past deze opdracht uitstekend in de medical intelligence-activiteiten voor academische ziekenhuizen. Hierbij worden klinische data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsdoeleinden.

 

HL7 FHIR

De door Furore ontwikkelde koppeling vindt plaats via de nieuwe standaard voor gegevensuitwisseling HL7 FHIR. Radboudumc is enthousiast over FHIR omdat deze standaard aansluit bij de ontwikkelagenda van Epic en omdat FHIR de toekomst is van HL7. Toeval of niet: Furore is een van de geestelijk vaders van FHIR en intensief betrokken bij de ontwikkeling van deze standaard. Voor het project is veel belangstelling, met name bij de andere UMC’s. “Als we deze koppeling bij Radboudumc realiseren, werkt het ook bij andere Epic-ziekenhuizen”, zegt Rob Konterman van Ciwit. “En vanwege de FHIR-koppeling is het concept ook toepasbaar op ziekenhuizen met een ander EPD.”

 

Begin 2016 is de eerste versie van de koppeling gereed. Vanaf dat moment volgt de aansluiting van de studies. Siezen verwacht een exponentiële toename van studies volgens dit concept. “We hebben een licentie voor maximaal tweeduizend lopende studies. Na een jaar zitten we misschien al wel op duizend studies.”