Medical Dashboard biedt patiënten én behandelaars nierziekten LUMC zelfde inzicht

Bij het Leids Universitair Medisch Centrum staat het verbeteren van de patiëntenzorg door patiëntparticipatie hoog op de agenda. Er zijn verschillende eHealth-initiatieven, waarvan die voor de afdeling nierziekten een van de eerste was.

 

Paul van der Boog, internist-nefroloog bij het LUMC, startte met de realisatie van Medical Dashboard, een applicatie die verschillende gegevens in één scherm integreert. Door informatie zoals zelfmetingen van patiënten en ziekenhuisdata centraal te tonen en zowel specialist als patiënt naar hetzelfde scherm te laten kijken, wordt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de patiënt vergroot. In het dashboard worden data die van belang zijn voor het individuele zorgplan. Meer en betere data zorgen voor een betere behandeling.

 

Volgens Van der Boog kan de inzet van eHealth-modules alleen succesvol zijn als voldaan wordt aan zes basisvereisten. Inhoud, techniek, organisatie, financiën, juridisch/ethisch en evidence moeten allemaal kloppen. Is een van deze elementen niet op orde, dan heeft de inzet van een eHealth-module geen kans van slagen. Binnen LUMC is dan ook veel aandacht besteed aan deze basisvereisten. De veiligheid wordt vergroot doordat patiënten alleen toegang hebben tot hun gegevens via DigiD.

 

Binnen het Medical Dashboard is ervoor gezorgd dat labresultaten realtime worden uitgelezen, zodat de patiënt ’s middags thuis al de resultaten kan bekijken. Voor de zorgverleners is het Medical Dashboard geïntegreerd binnen het LUMC-EPD. Furore speelde een rol bij deze integratie. Van der Boog: “Furore kent LUMC goed, onder andere door het implementatieproject van ChipSoft HiX. In dit project heeft Furore ondersteund bij het stabieler maken van de koppelingen met het EPD en andere systemen. Furore heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij het real-time beschikbaar maken van medicatiegegevens uit HiX ten behoeve van het Medical Dashboard.”