LUMC

“We hebben het proces van werken met een EPD eigenlijk omgedraaid”

 

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebruikt al enige tijd een EPD. Dit heeft het ziekenhuis veel opgeleverd. Toch zou het volgens oncologisch chirurg Bert Bonsing mogelijk moeten zijn om chirurgen en andere zorgverleners beter te ondersteunen in hun werk. Samen met Furore startte hij een project op voor integratie van het bestaande zorgpad voor patiënten met darmkanker en de verplichtte kwaliteitsregistratie voor de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA). Bonsing: “Door middel van deze registratie wordt gekeken hoe de kwaliteit van de kankerzorg is te verbeteren. Dit project ondersteunt chirurgen in dit streven.”

 

Van oudsher voeren behandelaars eerst het consult in het EPD in. Daarna worden diverse onderdelen van het zorgpad georderd, en ten slotte wordt data handmatig geëxtraheerd voor registraties. Deze werkwijze brengt het meerdere keren invoeren van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen met zich mee. Hierdoor gaan tijd en energie verloren, maar het resultaat is ook suboptimaal. “Het patiëntendossier bevatte niet alle informatie, het zorgpad werd slechts deels gebruikt en de DSCA-registratie was incompleet. Het was duidelijk dat een andere manier van werken in het EPD nodig was”, zegt Bonsing.

 

In kaart gebracht

Om op de juiste manier te kunnen integreren, is eerst in kaart gebracht waar in het zorgproces informatie beschikbaar komt. Bonsing: “Hierbij kun je denken aan de verschillende fasen van het zorgpad dat een darmkankerpatiënt doorloopt: diagnostiek, behandeling en follow-up. Daarna hebben we gekeken hoe we die informatie in het EPD konden zetten, met als doel zowel het patiëntendossier als de DSCA-registratie te vullen door gegevens eenmalig invoeren. Om dat te bereiken, hebben we het proces moeten omdraaien: eerst de benodigde gegevens in de DSCA-registratie invoeren en vervolgens die data omzetten naar bruikbare informatie voor de werkvloer.”

 

Optimaal overzicht

De ervaring is dat het EPD veel kan, maar dat het overzicht over alle functionaliteiten verloren is gegaan. De aanpak van Bonsing resulteert in een makkelijker werkwijze. “Op het moment dat de DSCA-module wordt opgeroepen, krijgt de behandelaar in één scherm alle fasen van de behandeling van een darmkankerpatiënt te zien. Het openen van tabbladen roept zorgpadordering, DSCA-registratie of registratie van andere gegevens op. “Bij openen van een tabblad krijg je alleen de in te vullen velden te zien. Dit verlaagt de drempel en complexiteit voor registratie verregaand. De beloning is, dat als je de module volgt, gegevens maar één keer hoeft in te vullen en de patiënt altijd het volledige zorgpad doorloopt. Dit is efficiënt en zorgt voor geborgde kwaliteit.”

 

Tekentafel

In tegenstelling tot de algemene EPD-gedachte heeft dit project ontwikkeling voor het hele ziekenhuis niet als uitgangspunt. Bonsing: “Er is bewust gekozen om ons te richten op deze patiëntgroep om het project ook behapbaar te houden. We bekijken graag eerst hoe deze aanpak in de praktijk werkt, voordat het binnen LUMC wordt uitgerold voor de andere zorgpaden. Iets kan op de tekentafel een goed systeem lijken, maar de echte voordelen blijken pas als je er daadwerkelijk mee gaat werken.”

 

Vertaalslag

Furore heeft in dit project een regiefunctie. Of zoals Bonsing het omschrijft: “Furore zorgt ervoor dat ik mijn huiswerk doe en de juiste gegevens aanlever zodat zij de module kunnen bouwen. Een andere belangrijke rol van Furore is om de vertaalslag te maken van onze ideeën naar de juiste techniek. Hierin levert ook onze interne beheerafdeling een essentiële bijdrage. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit project succesvol te maken.”

 

Na de uitrol van deel 1 van de module in maart 2014 – van diagnose tot en met behandelplan – volgen snel de resterende delen. Volgens Bonsing blijkt uit dit project eens te meer dat ICT bij uitstek geschikt is om artsen en chirurgen te helpen bij ingewikkelde zorgprocessen en de registratie daarvan. “Wil je echter mensen overtuigen om gebruik te maken van technische mogelijkheden, moet je ze verleiden. Dus is het zaak te zorgen voor overzicht en prettig gebruik. Met dit traject hebben we op dat vlak grote stappen gezet.”