GGZ inGeest

GGZ inGeest startte een project om de informatievoorziening in kaart te brengen en te verbeteren. Furore was bij dit project betrokken in de rol van onafhankelijk adviseur. Wat echter centraal blijft staan binnen GGZ inGeest is de patiënt. Hoofd Informatiemanagement Jetteke Gorter: “De patiëntenzorg is leidend in de keuzes die we maken, dus ook op het vlak van informatievoorziening.”

 

Gorter en haar team zijn onder andere verantwoordelijk voor de managementrapportages. “De informatie in de maand- en jaarrapportages was echter niet altijd tijdig op te leveren en bleek ook niet altijd volledig en juist”, zegt Gorter. “Een ongewenste situatie, mede omdat deze rapportages essentieel zijn voor declaraties bij verzekeraars.”

 

GGZ inGeest zocht een uitvoerende partij voor onafhankelijk advies over de informatievoorziening en vond deze in Furore. Gorter: “We hebben bewust verschillende stakeholders in de organisatie bij het project betrokken, waaronder de Raad van Bestuur en afdelingsmanagers. Het is tenslotte van groot belang dat ook zij hun visie op informatiemanagement geven. Door meerdere stakeholders te betrekken, creëerden we ook draagvlak voor dit project binnen de organisatie.”

 

Het adviesrapport omvatte veertien aanbevelingen op verschillende vlakken. Momenteel zijn Gorter en haar team druk bezig met het doorvoeren van de aanbevelingen uit het adviesrapport.