Medical Intellingence faciliteert wetenschappelijk oncologieonderzoek Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek is een organisatie die draait om één ziekte: kanker. Het Nederlands Kanker Instituut (NKI) (565 medewerkers), onderdeel van het Antoni van Leeuwenhoek, is de tak waar oncologieonderzoek wordt gedaan. De kliniek, waar behandelingen plaatsvinden, heeft 1.900 medewerkers. Oncologieonderzoek is en blijft zeer belangrijk in de strijd tegen deze ziekte. Het NKI startte een Medical Intelligence-project om het wetenschappelijk onderzoek beter te faciliteren.

 

Patrick Lubbers, adviseur informatiemanagement, is nauw betrokken bij het Medical Intelligence-project. Hij vertelt over de aanleiding. “ChipSoft EZIS.Net is binnen onze organisatie sinds 2007 in gebruik en in december 2012 gingen we live met een volledig digitaal dossier voor medici, paramedici en verpleegkundigen. De vraag was echter hoe we de data uit het dossier zo optimaal mogelijk konden hergebruiken voor onderzoek. Om die reden startten we dit project.”

 

Goede mix

Het Antoni van Leeuwenhoek is volgens Lubbers een unieke organisatie. “Enerzijds omdat we gespecialiseerd zijn in één ziektebeeld en anderzijds omdat er – logischerwijs – een nauwe samenwerking is tussen de onderzoekers en de behandelaars. Toch zijn er ook verschillen. Waar de onderzoekers op een creatieve manier kijken naar het genereren en combineren van data, zijn de behandelaars vooral bezig met veiligheid en standaardisatie. Dit zorgde voor een goede dynamiek in de projectgroep. Zeker omdat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: het creëren van een duurzame data-infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek.”

 

Waar staat de data?

Een grote uitdaging voor het NKI was het diverse applicatielandschap. “Er was sprake van losse eilanden”, aldus Lubbers. “Om goed onderzoek te kunnen doen, moet data uit de verschillende systemen worden gehaald. Denk hierbij aan bijvoorbeeld metingen, bestralingsplannen, pathologische verslagen et cetera. Centrale vragen waren dan ook: waar staat de data en hoe betrouwbaar is deze? En daarop aansluitend: hoe geven we onderzoekers veilig toegang tot deze data?”

 

Privacywetgeving

Data governance was – en is – een belangrijk aandachtspunt. In het kader van de privacywetgeving is het essentieel dat wordt bepaald én gemonitord wie welke data mag inzien en of de patiënt toestemming heeft gegeven. Dit gebeurt bij NKI door middel van toetsingsmechanismen en -technieken. Dit proces was al ingericht voor biomateriaal en is nu ook toegepast op het verzamelen en hergebruiken van data voor onderzoeksdoeleinden. Hiervoor is veel contact geweest met UMC Utrecht, dat net als NKI data pseudonimiseert. Overigens worden wel modellen, maar geen data met dat ziekenhuis gedeeld.

 

Herkennen symptoompatronen

NKI schakelde Furore met name in om te ondersteunen bij de opzet van een datawarehouse. Lubbers: “Wij noemen dit translational research. Eenvoudig gezegd is dat het opzetten van een portal, waar onderzoekers data kunnen opvragen. Het is ook mogelijk om onderzoeksdata te uploaden, wat past bij het streven naar een duurzame data-infrastructuur. Uiteindelijk doel is om behandelaars handvatten te bieden om op basis van data symptoompatronen te herkennen. Dit biedt vervolgens het uitgangspunt voor een gepersonaliseerde behandeling.”

 

SCRUM-methodiek

Het datawarehouse wordt ontwikkeld vanuit de SCRUM-gedachte. Volgens Lubbers is dit een perfecte methodiek voor een project als dit. “We werken met sprints, een van de eerste sprints behelsde het beantwoorden van de vraag van radiotherapie of er een correlatie is tussen stralingswaarden en toxiciteit van patiënten. Hiervoor hebben we data uit Mosaiq, EZIS en Pinnacle gecombineerd. Momenteel zitten we middenin de sprint voor het verzamelen van pathologische gegevens. Ook dit was weer een vraag vanuit de organisatie.”

 

Lubbers heeft het gevoel dat de Medical Intelligence-inspanningen het Antoni van Leeuwenhoek helpen in de verdere strijd tegen kanker. “Ook al lijkt dit een technisch traject, uiteindelijk gaat het erom dat we ons steentje bijdragen aan het behandeltraject van de patiënt. Sowieso is iedereen binnen deze organisatie gepassioneerd om patiënten te helpen en kanker te genezen.”