26-07-2016 / nieuws / Susanne Portier

VUmc en Radboudumc sluiten aan bij Medical Intelligence Initiatief

De afgelopen jaren zijn veel ziekenhuizen druk bezig geweest met het invoeren van een nieuw, breed toepasbaar ziekenhuisinformatiesysteem. Nu dit proces voor velen bijna is afgerond, is het tijd voor de volgende stap van het informatiseringsproces; het omzetten van data naar bruikbare informatie
voor verbetering en optimalisatie van het zorgproces en onderzoek. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Leids Universitair Medisch Centrum en Furore zijn het initiatief Medical Intelligence
gestart om hun kennis op dit gebied te bundelen. VUmc en Radboudumc hebben zich nu ook bij het initiatief aangesloten. Door te werken aan een generieke architectuur is het hergebruiken en uitwisselen
van onderdelen mogelijk. Doordat data niet meer voor ieder onderzoek opnieuw ontsloten hoeven te worden, kan dit sneller en tegen lagere kosten. Daarnaast maakt het data-uitwisseling tussen ziekenhuizen mogelijk en zijn onderzoekgegevens aan elkaar te koppelen. De deelnemende ziekenhuizen en zorginstellingen stellen hun architectuurprincipes aan elkaar beschikbaar op een besloten platform.

Meer informatie over medical intelligence en hoe u kunt deelnemen aan het initiatief staat op de vernieuwde site www.medicalintelligence.info.