11-02-2021 / nieuws /

Speuren naar verdachte dossierinzages met Sherlog

Furore biedt een nieuwe oplossing waarmee ziekenhuizen en zorginstellingen grip kunnen krijgen op verdachte dossierinzages: Sherlog!

 

Sherlog speurt met slimme AI algoritmes automatisch de logbestanden van het EPD af op zoek naar afwijkende en potentieel ongeoorloofde dossierinzages. De uitkomsten worden overzichtelijk gepresenteerd in een interactief dashboard, zodat privacy officers, FG's en CISO's direct opvolging kunnen geven aan ongeoorloofde inzages.

 

Zelflerend

Met Sherlog krijg je voor een vast bedrag de beschikking over een state-of-the-art product mét professionele ondersteuning vanuit Furore. De algoritmes van Sherlog zijn zelflerend en blijven daardoor afwijkende dossierinzages herkennen, ook na veranderingen in werkprocessen of EPD-inrichting.

 

Beproefd bij een Nederlands ziekenhuis

Sherlog is in 2020 ontwikkeld in nauwe samenwerking met een Nederlands ziekenhuis. Dat betekent dat de AI algoritmes ontwikkeld en beproefd zijn op basis van Nederlandse data, zorgprocessen en EPD-inrichting.

 

Sherlog presenteert afwijkende dossierinzages in een overichtelijk dashboard:

"Voorheen deden we jaarlijks zo'n 25 steekproeven. Dat voelde niet veilig. Nu we Sherlog gebruiken is het voor ons veel makkelijker geworden om de ├ęcht verdachte situaties snel te kunnen onderzoeken."

CISO van een Nederlands ziekenhuis

Wat heb je nodig voor Sherlog?

Om Sherlog z'n speurwerk te laten doen is het belangrijk dat hij kan beschikken over actuele logging data. Daarvoor moet de logging data uit het EPD gekopieerd worden. Dan kan maandelijks, wekelijks, dagelijks of zelfs (near) real time. Met hulp van Furore richt je een datastroom die aansluit op de gewenste controleprocessen van jouw privacy officers.

 

Wat bereik je met Sherlog?

2021 wordt het jaar waarin de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen actief audits gaan uitvoeren op het beleid rondom dossierinzages. Dit beleid dient systematisch, risicogericht en intelligent te zijn. Veel ziekenhuizen doen nu alleen aselecte steekproeven. Dat is niet voldoende. Sherlog helpt je om ALLE logging data actief te controleren en automatisch de meest afwijkende situaties uit te lichten in een overzichtelijk en interactief dashboard.

 

Door die situaties vervolgens persoonlijk te beoordelen heb je een werkwijze die voldoet aan de eisen van de AP én is de kans veel groter dat bewust ongeoorloofd gebruik van het EPD tijdig aan het licht komt.

 

Bovendien biedt Sherlog de mogelijkheid om dossierinzages te exporteren voor gebruik in een Incident Management Systeem. Zo kun je direct opvolging geven aan potentieel ongeoorloofde inzages.

Sherlog logo art 04 111916553030

Wat kost Sherlog?

Voor Sherlog betaal je een vast bedrag per 3 maanden. Sherlog is 3-maandelijks opzegbaar. Laat uw gegevens achter in het formulier hieronder voor meer informatie.

 

Bas Wencker
Ook grip krijgen op afwijkende dossierinzages? Vul onderstaand interesseformulier in of
Bel Bas Wencker +31 20 346 71 71

Ik heb interesse

Neem contact met mij op over Sherlog


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor uw interesse in Sherlog. Wij nemen zo spoedig mogelijik contact met u op.