24-05-2018 / nieuws /

Integrale aanpak data en intelligence noodzaak

Nu de meeste academische ziekenhuizen een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) hebben ingevoerd, neemt de vraag naar hergebruik van ingevoerde gegevens snel toe. De academische ziekenhuizen, waar behalve patiëntenzorg ook onderwijs en onderzoek wordt bedreven, hebben de laatste jaren geleerd dat een integrale aanpak bij het combineren van data uit de vele systemen die op de werkvloer worden gebruikt, een absolute noodzaak is.

 

"Meerdere mensen moeten nu hetzelfde wiel uitvinden."

Rob Mulders, lid van de stuurgroep van de academische ziekenhuizen op het gebied van intelligence-diensten, vertelt: “In veel ziekenhuizen zijn meerdere bedrijfsonderdelen bezig met het ontsluiten van data. Vaak zie je dat financiën, ICT, medische zaken en onderzoek allemaal over een eigen ‘soort van’ datawarehouse beschikken. Het probleem daarmee is dat zowel de efficiëntie van het werkproces als de effectiviteit van de managementinformatie negatief wordt beïnvloed. Meerdere mensen moeten hetzelfde wiel uitvinden, bijvoorbeeld bij het ontsluiten van bronsystemen. En de opgeleverde informatieproducten zijn verzuild, waardoor je zelden de informatie met waardevolle combinaties van data op kunt leveren.”

 

Probleem; verzuilde business intelligence systemen

Stel dat een ziekenhuis de OK-planning en OK-voortgang wil toetsen aan de inzet van parttimers of uitzendkrachten en het effect daarvan wil meten. Dan heb je geïntegreerde informatie uit het HR-systeem, uit het EPD en uit het dienstroosterpakket nodig. In de huidige praktijk van ziekenhuizen is die informatie zelden op te leveren. Een ander voorbeeld is het hergebruik van patiëntgegevens uit de zorg, gecombineerd met logistieke gegevens uit de inkoopadministratie, voor het opleveren van een dataset voor onderzoek naar complicaties in het gebruik van hulpmiddelen en implantaten. Dat is heel lastig met de verzuilde business intelligence systemen die nu in de markt gangbaar zijn.

 

Oplossing? Integrale aanpak van combineren en hergebruik data

De academische ziekenhuizen zijn er met name door de onderzoekscomponent achter gekomen dat een integrale aanpak van combineren en hergebruiken van data de enige juiste aanpak is. Enkele jaren geleden zijn zij het Medical Intelligence initiatief gestart in samenwerking met Furore. Dat initiatief zou ondertussen beter Intelligence initiatief kunnen heten, omdat de samenwerking sinds een paar jaar meer dan alleen ‘medical’ omvat. Ze hanteren daarbij het “shared source” principe: alles wat aan modellen, bronontsluitingen en informatieproducten wordt ontwikkeld, mag via Furore in de andere deelnemende academische ziekenhuizen worden hergebruikt. De afspraak daarbij is dat alle zaken die bij de doorontwikkeling in het eigen ziekenhuis worden opgeleverd, weer ter beschikking worden gesteld aan de andere deelnemende partijen. Furore speelt daarbij de rol van moderator, kwaliteitsbewaker en systeemintegrator. Voor meer informatie verwijzen we naar de “shared source” site www.medicalintelligence.info.