Onze dienstverlening

Cure

De vraag naar zorg groeit. Dit vereist meer aandacht voor preventie, het verhogen van de zorgkwaliteit en efficiënte inrichting van het zorglandschap. Adequate informatievoorziening levert hieraan een belangrijke bijdrage. Goede uitwisseling is essentieel. Het kabinet stuurt aan op herverdeling van de zorg. Door niet alle zorg overal aan te bieden, verwacht de overheid kwalitatief betere zorg met hogere volumes te kunnen leveren. Voor de patiënt betekent dit dat hij niet voor alle diensten in dezelfde zorginstelling terecht kan. Behandelingen vinden plaats binnen een zorgnetwerk. Een goede uitwisseling van patiëntgegevens tussen instellingen en afstemming over een gemeenschappelijk medisch beleid zijn hiervoor essentieel.

 

Care
Het aanbod van de vele verschillende software leveranciers van ECD’s is groot. Zo ook de verschillen in hun pakketten.

Als zorgorganisatie en professional heeft u steeds meer behoefte aan uitwisseling van gegevens met ketenpartners. Uw cliënt verwacht bovendien inzage in het digitale dossier.

 

Furore helpt zorginstellingen, zowel in de VVT, VG als GGZ-sector, met het maken van de juiste keuzes binnen de

implementatie fase. We bieden u de kennis van alle processen, van A tot Z, van documentatie tot registratie, van zorgadministratie tot cliëntportaal, van migratie tot integratie van testen tot training & livegang.

 

ICT vormt belangrijk fundament

 De vraag is of bovenstaande maatregelen genoeg zijn om de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg nu en in de (verre) toekomst veilig te stellen. Furore denkt van niet. ‘Wegregelen’ van de zorg uit Den Haag leidt niet automatisch tot betere en/of goedkopere zorg. ICT kan een grote bijdrage leveren aan de ondersteuning van partijen die verantwoordelijk zijn voor zorgverlening, -verzekeringen of regelgeving. ICT vormt een belangrijk fundament voor het delen en vergroten van kennis en het faciliteren van zorgpartijen.


Strenge voorwaarden

Zorginstellingen die hun dienstverlening willen blijven uitvoeren, moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Dit zijn bijvoorbeeld kwaliteitsmonitoring en transparant publiceren over de resultaten. Ook continue verbetering is een voorwaarde, onder andere door het bijstellen van de protocollen voor kwalitatieve zorg.