19-03-2019 / nieuws /
"De mogelijke koppeling met PGO’s zien wij als een grote stap voorwaarts."

Meer regie over medische gegevens met Blue Button

Ieder jaar staan er diverse projecten op de eHealth-agenda van het Erasmus MC. Een van deze projecten is de verkenning van de ‘Blue Button’. Erik Zwarter (Informatiemanager eHealth, transmurale zorg en AIDC binnen het Erasmus MC) vertelt over deze verbetering binnen de gezondheidszorg.

Binnen het Erasmus MC heeft Erik Zwarter bijgedragen aan meerdere innovatieve ontwikkelingen, waaronder het patiëntportaal. Erik licht toe: “Dit portaal draait sinds 2013 en biedt onze patiënten de mogelijkheid om hun persoonlijke dossier in te zien met door ons verzamelde en beheerde medische gegevens. Maar het project ‘Blue Button’ gaat een stapje verder.” 

Breed inzetbare verbetering

De Blue Button is een term die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. “Oorspronkelijk is dit systeem in 2010 opgezet voor Amerikaanse veteranen die middels een ‘blauwe knop’ hun medische gegevens konden downloaden. In korte tijd werd het systeem erg succesvol, waardoor grote zorgverleners en verzekeraars het initiatief omarmden. Ook hier in Nederland is dit concept erkend als een duurzame en breed inzetbare verbetering in de gezondheidszorg. Wij hebben dan ook een financiële bijdrage uit het Citrienfonds van de NFU en ZonMw mogen ontvangen voor het Blue Button-project.”

Druk op de knop

Met de implementatie van de Blue Button krijgen patiënten meer regie over hun medische gegevens. Erik: “Patiënten kunnen middels een druk op de blauwe knop hun medisch dossier in bestandsvorm downloaden. Vervolgens kunnen zij deze gegevens zelf beheren, maar ook delen met zorginstanties. Het mooie is dat we onze patiënten zo kunnen ondersteunen met twee mogelijkheden: ons eigen patiëntportaal en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De mogelijke koppeling met PGO’s zien wij als een grote stap voorwaarts.” 

Basisgegevensset Zorg (BgZ)

De Blue Button is volop in ontwikkeling. “Inmiddels hebben we overeenstemming over de inhoud van de download. Dat is de Basisgegevensset Zorg (BgZ) geworden; de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang is voor de continuïteit van zorg. Daarnaast kijken we momenteel naar de wijze van downloaden. We zijn dit traject met diverse PGOleveranciers aan het valideren: de data die in het portaal staan en gedownload worden, moeten na het inlezen in de PGO wel hetzelfde zijn.”

Behoefte

Onlangs werden de haalbaarheid en de mogelijkheden onderzocht van dit NFU eHealth-project. “Op 12 december werden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Als de Blue Button in productie genomen wordt, zullen we patiënten goed moeten informeren over de mogelijkheden ervan; het is nu eenmaal een latente behoefte. Vergelijk het maar met de introductie van de pinautomaten. Het ene moment leek er nauwelijks behoefte aan te zijn en niet lang daarna waren ze al niet meer weg te denken.”

 

Bovenstaande artikel werd gepubliceerd in Read.me46 (pagina 4 en 5), via onderstaande button te downloaden.