Apotheek en medicatie

Het medicatieproces is geïntegreerd in het hele ziekenhuis, zowel klinisch als poliklinisch. Goede inrichting is belangrijk voor patiëntveiligheid. Hiernaast zorgt een gestroomlijnd proces voor tijdsbesparing bij de zorgprofessional. Omdat het medicatieproces nooit stilstaat en altijd in ontwikkeling is, is het EPD nooit klaar. Daarnaast heeft iedere apotheek te maken heeft met uitdagingen zoals leveringsproblemen en nieuwe wet- en regelgeving.

“Furore heeft echt verstand van zaken: van zowel het systeem als de apotheek. Daarnaast is het fijn dat Furore regelmatig met andere ziekenhuizen werkt aan de optimalisatie van de apotheekmodules. Van die kennis profiteren wij.” - Thijs Oude Munnink, Apotheker UMCG.

Bij Furore vinden we het belangrijk dat we de inhoudelijke kennis van de apotheek en medicatie up to date te houden. Dit doen we door regelmatig kennisdelingssessies te organiseren, waarbij zowel collega’s met HiX- als Epic-kennis deelnemen. Het is leuk om te merken hoeveel we van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld over closed-loop toedieningen met behulp van barcodering, nieuwe wetgeving (FMD) en Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s).

 

Hieronder een greep uit onze actuele expertise en ervaring op het vlak van apotheek en medicatie:

 

specifieke vraag

In elk ziekenhuis spelen andere, voor dat ziekenhuis unieke, vraagstukken. Met onze veelzijdigheid aan kennis, inclusief proceskennis van meerdere ziekenhuizen, kunnen we samen op zoek gaan naar een verduidelijking van de vraag. Op deze manier kunnen we een passend vervolgtraject in gang zetten. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op via healthcare@furore.com.

 

Ondersteuning beheer en implementaties

Naast onze rijke ervaring met implementaties bieden wij ook beheer ondersteuning, zoals vervanging zwangerschapsverlof, het tijdelijk leveren van extra beheer capaciteit en on-the-job training.

 

MFB’s/Clinical rules

Patiëntveiligheid staat bij ieder ziekenhuis hoog in het vaandel, zo ook bij ons. Wij zorgen voor een sluitend proces rondom: de inrichting van medicatiewaarschuwingen, het beschikbaar stellen van medicatiebewakingsrapporten, clinical rules, maar ook beslissingsondersteuning bij het voorschrijven van medicatie.

 

Voorraadbeheer en logistiek

Een goede voorraadadministratie is essentieel voor de inkoop en verstrekking van medicatie. Hiernaast heeft Furore ervaring met de GDS aanlevering (PillPick-robot) en de optimalisatie van logistieke stromingen vanuit de apotheek. Denk aan het gebruik van scanfunctionaliteiten en het optimaal gebruiken van instellingen binnen het EPD.

 

Vooraankondiging elektronisch voorschrijven

“Iedere zorginstelling kan medicatie voorschriften digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of recept”, was één van de doelen in het VIPP-versnellingsprogramma. Verschillende ziekenhuizen zijn hier al mee aan de slag gegaan. Ook de UMC’s volgen dit voorbeeld. Wij hebben kennis van de verschillende mogelijkheden en onderzoeken graag samen de uitdagingen die hierbij komen kijken.

 

VTGM / Cytostatica

Eenduidig voorschrijven (zowel in een klinische als poliklinische setting) zorgt voor een veilig proces. Furore heeft ervaring met het inrichten van medicatie, waaronder complexe voorschriften zoals chemotherapie, studies, TPV, PCA etc. Hiernaast heeft Furore expertise in huis over het bereidingsproces (zowel in een EPD als in externe systemen) en over medicatietoediening in de thuissituatie.

 

Politheek

Het proces in de poliklinische apotheek is anders dan in de ziekenhuisapotheek. Furore heeft kennis van dit proces en ervaring met de implementatie van modules die specifiek zijn ontwikkeld voor dit proces, die zowel in de poliklinische apotheek als in de instellingsapotheek ingezet kunnen worden.

 

Barcode scanning

Het optimaal gebruik maken van barcodes op medicatie draagt bij aan medicatieveiligheid en zorgt voor closed-loop toedieningen. Furore heeft veel ervaring met de inrichting van barcodescanning en bijbehorende werkprocessen in verschillende ziekenhuizen. We zijn bekend met de mogelijkheden en uitdagingen van de systemen en denken graag mee over passende oplossingen.

 

FMD

Met de huidige wet -en regelgeving omtrent FMD is uw organisatie verplicht om alle inkomende medicatie te controleren om vervalsing tegen te gaan. Wij zijn op de hoogte van de verschillende opties en mogelijkheden voor het inrichten van het FMD proces binnen de wettelijke kaders.             

 

Koppelingen

Binnen de apotheek wordt vaak gewerkt met koppelingen naar externe systemen, zoals bijvoorbeeld een extern bereidingssysteem voor chemotherapie. Furore ondersteunt in het inrichten van deze koppelingen. Hiermee worden overschrijffouten voorkomen en het werkproces versneld en versimpeld. Ook hebben wij ervaring met de koppeling naar LSP voor het verzenden van een vooraankondiging.

 

Doorontwikkeling,  optimalisatie en review ontwikkeling

Wij hebben brede kennis van medicatieprocessen en zijn daardoor altijd inzetbaar op een project voor doorontwikkeling of optimalisatie. Natuurlijk zijn wij ook beschikbaar voor vervanging van een (tijdelijk) afwezige collega of om applicatiespecialisten die tijdelijk een ander project uitvoeren te vervangen.

 

Workshops

De modules van Apotheek, Medicatie en Logistiek zijn complex. Veel is mogelijk en niet altijd werkt het zoals je zou verwachten of heeft bepaalde inrichting consequenties die je van tevoren niet had voorzien. Ook zijn er vaak meerdere mogelijkheden om de logistieke processen in te richten; denk aan beheer op de houdbaarheidsdatum of het bestellen van 90 miljoennummers. Daardoor worstelen beheerders vaak met het goed beheren hiervan. Een basis- of geavanceerde workshop, of training-on-the-job kan hierin een grote bijdrage leveren.

 DSC2598 111935905276

Uitgelicht: UMCG optimaliseert apotheekmodules

“Binnen het UMCG hebben we een apotheekfocusgroep opgericht. Vanuit dit team verzamelen, groeperen en plannen we alle issues rondom de apotheekmodule in met behulp van een planningstool.” - Geertje de Boer, Projectleider EPD van het UMCG.” 
Lees de klantcase "UMCG optimaliseert apotheekmodules"

Floris Lamers
Meer weten over onze dienstverlening op het vlak van apotheek en medicatie? Bel Floris Lamers +31 20 346 71 71