Integrale aanpak van data en intelligence is noodzaak voor de academische ziekenhuizen

Nu de meeste academische ziekenhuizen een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) hebben ingevoerd, neemt de vraag naar hergebruik van ingevoerde gegevens snel toe. De academische ziekenhuizen, waar behalve patiëntenzorg ook onderwijs en onderzoek wordt bedreven, hebben de laatste jaren geleerd dat een integrale aanpak bij het combineren van data uit de vele systemen die op de werkvloer worden gebruikt, een absolute noodzaak is. Rob Mulders, lid van de stuurgroep van de academische ziekenhuizen op het gebied van intelligence-diensten, vertelt: “In veel ziekenhuizen zijn meerdere bedrijfsonderdelen bezig met het ontsluiten van data. Vaak zie je dat financiën, ICT, medische zaken en onderzoek allemaal over een eigen ‘soort van’ datawarehouse beschikken. Het probleem daarmee is dat zowel de efficiëntie van het werkproces als de effectiviteit van de managementinformatie negatief wordt beïnvloed. Meerdere mensen moeten hetzelfde wiel uitvinden, bijvoorbeeld bij het ontsluiten van bronsystemen. En de opgeleverde informatieproducten zijn verzuild, waardoor je zelden de informatie met waardevolle combinaties van data op kunt leveren.”

Voorbeelden

Stel dat een ziekenhuis de OK-planning en OK-voortgang wil toetsen aan de inzet van parttimers of uitzendkrachten en het effect daarvan wil meten. Dan heb je geïntegreerde informatie uit het HR-systeem, uit het EPD en uit het dienstroosterpakket nodig. In de huidige praktijk van ziekenhuizen is die informatie zelden op te leveren. Een ander voorbeeld is het hergebruik van patiëntgegevens uit de zorg, gecombineerd met logistieke gegevens uit de inkoopadministratie, voor het opleveren van een dataset voor onderzoek naar complicaties in het gebruik van hulpmiddelen en implantaten. Dat is heel lastig met de verzuilde business intelligence systemen die nu in de markt gangbaar zijn.

Oplossing

De academische ziekenhuizen zijn er met name door de onderzoekscomponent achter gekomen dat een integrale aanpak van combineren en hergebruiken van data de enige juiste aanpak is. Enkele jaren geleden zijn zij het Medical Intelligence initiatief gestart in samenwerking met Furore. Dat initiatief zou ondertussen beter Intelligence initiatief kunnen heten, omdat de samenwerking sinds een paar jaar meer dan alleen ‘medical’ omvat. Ze hanteren daarbij het “shared source” principe: alles wat aan modellen, bronontsluitingen en informatieproducten wordt ontwikkeld, mag via Furore in de andere deelnemende academische ziekenhuizen worden hergebruikt. De afspraak daarbij is dat alle zaken die bij de doorontwikkeling in het eigen ziekenhuis worden opgeleverd, weer ter beschikking worden gesteld aan de andere deelnemende partijen. Furore speelt daarbij de rol van moderator, kwaliteitsbewaker en systeemintegrator. Voor meer informatie verwijzen we naar de “shared source” site www.medicalintelligence.info.

Overname Furore Informatica B.V. door Conclusion

Furore Informatica is op 9 oktober 2017 overgenomen door Conclusion. Furore is nu een zelfstandige werkmaatschappij binnen de Conclusion-groep geworden. We houden onze naam, kantoor, medewerkers en onze activiteiten en klanten in de zorg en de wetenschap.

Conclusion is een grote IT-dienstverlener, gevestigd in Utrecht. Conclusion is opgericht in 1997 en telt 1.250 medewerkers, verdeeld over 20 werkmaatschappijen. Furore is een zelfstandige werkmaatschappij in de Conclusion-groep. We onderzoeken nieuwe diensten voor onze klanten op basis van de diensten van de werkmaatschappijen van Conclusion. Denk daarbij aan diensten op het gebied van e-learning, data-analyse, technisch beheer, infrastructuur en portaaltechnologie. Kennisgebieden waarin Conclusion sterk is.

Lees verder

Furore organiseert miniseminar op MIC2017

Furore geeft op 2 november 2017 samen met NICTIZ een miniseminar tijdens het Medisch Informatica Congres.

MedMij On Fhir: Uitwisseling van patiënten en zorgverleners, hoe is het mogelijk?

In dit mini-seminar nemen we u mee in het MedMij programma. MedMij wil er voor zorgen dat gezondheidsdata uit verschillende bronnen op eenzelfde, maar ook veilige en vertrouwde manier bijeen gebracht kan worden. Hoe doen we dat? Wie doen er mee? Hoever zijn we? Daarnaast zoomen wij in op HL7 FHIR, de informatiestandaard die wordt gebruikt binnen MedMij. Wat is FHIR? Waarom is er voor FHIR gekozen? En hoe passen wij FHIR toe binnen MedMij?

Het congres wordt, als vanouds, gehouden in de Koningshof te Veldhoven. Het thema is dit jaar ‘IT’s transforming healthcare’. Inschrijven kan nog!  www.MIC2017.nl

Logo MIC2017MIC is het grootste congres op Zorg en ICT gebied en wordt elke 2 jaar georganiseerd in Nederland. Het congres trekt bezoekers, die allen op de één of andere manier betrokken zijn bij ICT in de zorg. MIC staat bekend als hét netwerkcongres met vele inhoudelijke hoogwaardige sessies, voldoende tijd om uw contacten te verdiepen, het marktplein waar alle sociale momenten plaatsvinden en het MIC-diner op donderdagavond met aansluitend een swingend feest! We verwachten ruim 600 deelnemers op het congres.

IT’s transforming healthcare!
De zorg van straks ziet er anders uit dan de zorg van nu en dat roept allerlei vragen op.
De programmacommissie heeft rondom dit hoofdthema een programma opgezet, waarbinnen zij met de verschillende inhoudelijke sessies antwoorden zoekt op de diverse vragen die er zijn in het veranderende zorglandschap en hoe ICT dit proces kan ondersteunen.

Livegang Evry bij Erasmus MC

Erasmus MC  heeft afgelopen week de applicatie Evry succesvol in gebruik genomen. Furore was gevraagd  het project Voedingswaardeberekening te begeleiden. Binnen het EPD van Erasmus MC is op dit moment nog geen module beschikbaar die de afdeling Diëtetiek kan gebruiken voor de behoefte- en voedingsberekeningen. Bij de oplevering van HiX Fase Goud in de zomer van 2018 zal deze module wel beschikbaar zijn. Ter overbrugging is nu de applicatie Evry geïmplementeerd, zodat de diëtisten gewoon door kunnen werken. De leverancier heeft naast de reeds bestaande functionaliteit voor de kleinere diëtisten praktijken, het nodige meerwerk voor Erasmus MC ontwikkeld.

Furore op Epic UGM Nederland

Furore is vrijdag 9 juni as weer aanwezig op de Epic UGM 2017 in Amsterdam. De Epic User Group Meeting is bedoeld voor alle ziekenhuizen die met Epic (gaan) werken. Doel van Epic UGM The Netherlands is om te inspireren en kennis en ervaring uitwisselen. Daarnaast is er ruimte voor verdieping en netwerken. Er worden ruim 650 deelnemers verwacht.

Furore-rood wordt groen!

Deze week is stagiaire Nynke Oostra begonnen aan haar afstudeeropdracht bij Furore. De studente Milieukunde gaat onderzoeken hoe Furore duurzamer kan worden. Zij zal hiervoor eerst in kaart brengen hoe duurzaam Furore op dit moment is en welke verbetermogelijkheden er zijn op korte en op lange termijn. Op het eind van haar stage zal ze haar advies presenteren aan het bedrijf, maar in de tussenliggende periode wil ze ook vast het duurzaamheid-bewustzijn onder de Furore-medewerkers. Ze heeft hier al een eerste start mee gemaakt met het promoten van de nationale fiets naar je werk dag binnen Furore.

Nieuwe open inschrijving training ChipSoft Expressies start op 14 september

Er staat een nieuwe open inschrijving training Expressies gepland. De training gaat van start op 14 september 2017. De training is voor functioneel (applicatie-)beheerders. De open training – ‘ChipSoft Expressies’ – wordt door de cursisten als zeer leerzaam en resultaatgericht ervaren.

Expressies zijn een krachtig hulpmiddel, om EZIS en HiX af te stemmen op de wensen van de gebruiker. Expressies zijn overal in EZIS/HiX te gebruiken, zoals in DDR, de overzichtsgenerator, CS-Maps, widgets, Rules en Ordercommunicatie. Expressies zijn ook te gebruiken voor het combineren van velden, het optellen van waarden en IF-constructies, maar ook voor complexere zaken zoals het bewerken van Collecties.

Voor meer informatie over de inhoud van de training en aanmelden, klik hier.

Naast de open trainingen geven wij ook regelmatig on-site trainingen / workshops, waarbij we een bepaalde module of proces centraal zetten. Daarbij behandelen we altijd de theorie, maar zorgen we ook dat er veel geoefend kan worden. Trainingen die we hebben gegeven zijn onder meer Agenda/poliproces, Autorisaties, Configureren van schermen, Document, Dossier/DDR, Facturatieproces, Klinische proces, Zorgportalen en Zorgpaden.

seminar Licence to HiX succesvol

Het seminar Licence to HiX over het autorisatiebeleid was met 75 deelnemers van 30 verschillende zorginstellingen zeer goed bezocht. In drie presentaties werd besproken wat de nieuwe Europese wetgeving betekent voor het autorisatiebeleid van ziekenhuizen en de inrichting van HiX.

Leandra Spadon, implementatieconsultant bij Furore, gaf in haar presentatie aan wat er verandert met de nieuwe Europese wetgeving en welke gevolgen dit heeft voor het werkproces. Peter den Hollander, voorzitter van de autorisatiecommissie in het Haaglanden MC, liet in zijn presentatie zien hoe zij het project voor het ontwikkelen van een ziekenhuisbreed autorisatiebeleid hebben opgezet. Maar ook wat je als organisatie nodig hebt en wat de implementatie betekent voor de eindgebruikers van HiX. Marieke de Visscher, implementatieconsultant bij Furore, sloot het seminar af met haar presentatie over wat de wet- en regelgeving betekent voor de inrichting in HiX.

Als u meer informatie wilt over dit onderwerp kunt u mailen naar healthcare@furore.com of onderstaande flyers downloaden.

Flyer HiX Optimalisatiescan

Flyer Workshop en trainingen EZIS HiX

Nieuwe data open inschrijving training ChipSoft Expressies

Voor functioneel (applicatie-)beheerders heeft Furore een nieuwe vorm qua training ontwikkeld. Namelijk de Open trainingen, die bij Furore gehouden worden. Dit betekent dat meerdere ziekenhuizen zich hierop kunnen inschrijven. De open training – ‘ChipSoft Expressies’ – wordt door de cursisten als zeer leerzaam en resultaatgericht ervaren. Expressies zijn een krachtig hulpmiddel, om EZIS en HiX af te stemmen op de wensen van de gebruiker. Expressies zijn overal in EZIS/HiX te gebruiken, zoals in DDR, de overzichtsgenerator, CS-Maps, widgets, Rules en Ordercommunicati e. Expressies zijn ook te gebruiken voor het combineren van velden, het optellen van waarden en IF-constructies, maar ook voor complexere zaken zoals het bewerken van Collecties. De eerstvolgende open inschrijving training Expressies start op 9 maart.

Voor meer informatie over de inhoud van de training en aanmelden, klik hier.

Naast de open trainingen geven wij ook regelmatig on-site trainingen / workshops, waarbij we een bepaalde module of proces centraal zetten. Daarbij behandelen we altijd de theorie, maar zorgen we ook dat er veel geoefend kan worden. Trainingen die we hebben gegeven zijn onder meer Agenda/poliproces, Autorisaties, Configureren van schermen, Document, Dossier/DDR, Facturatieproces, Klinische proces, Zorgportalen en Zorgpaden.

Nieuw record voor Furore hardloopteam!

Furore heeft voor de negende keer meegelopen met de Dam tot damloop. Het was prachtig weer, er waren veel mensen, bands en muziek langs het parcours en met het vernieuwde en verjongde team waren vooraf de verwachtingen hooggespannen. En met recht, want het Furore record voor snelste man én voor snelste vrouw is verbeterd, en daarnaast ook het Furore teamrecord!