EPD’S en ECD’S

Nedap

Ons is het ECD van Nedap Healthcare en wordt gebruikt door 80.000 zorgprofessionals. Nedap certificeert derde partijen die vervolgens de zorginstellingen begeleiden bij de implementatie van Ons. Furore is sinds 2014 business partner van Nedap Healthcare en kan u ondersteunen bij de implementatie van Ons. Dit doen wij als onafhankelijk dienstverlener.

xCare

xCare is het ziekenhuisinformatiesysteem van Nexus Nederland (voorheen McKesson). Furore biedt ondersteuning bij het functioneel applicatiebeheer van xCare. Wij werken al lange tijd met xCare en onze medewerkers hebben veel kennis van xCare opgebouwd. Op dit moment is het functioneel applicatiebeheer van xCare bij een groot ziekenhuis volledig uitbesteed aan Furore.