Wilt u meer informatie of een informatief gesprek, bel of mail dan met ons.

020 346 71 71
info@furore.com

Rob Mulders

Furore de ICT-specialist voor de gezondheidszorg

Furore werkt ruim 20 jaar als ICT-specialist in de gezondheidszorg. Onze opdrachtgevers zijn ziekenhuizen en instellingen in de langdurige zorg en de GGZ. Wij kennen de EPD’s/ECD’s in de Nederlandse markt en combineren technische kennis met kennis van zorgprocessen en wet- en regelgeving. Wij hebben een onafhankelijke positie en werken uitsluitend in opdracht van de zorginstelling als counterpart van de leverancier. We adviseren, we begeleiden en – belangrijkst – we bouwen.

Onze implementatie

Care

Zorg betaalbaar houden en tegelijkertijd de kwaliteit verhogen. Het zijn twee van de grootste uitdagingen van deze tijd. Decentralisatie en zorg dichter bij de mensen brengen zijn twee trends in de care-sector die hier nauw mee samenhangen. Burgers krijgen meer eigen verantwoordelijkheid en de zorg verschuift van centrale naar decentrale overheden. Tegelijkertijd is er steeds meer marktwerking. Neem als voorbeeld de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars en gemeenten.

ICT vormt belangrijk fundament

De vraag is of bovenstaande maatregelen genoeg zijn om de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg nu en in de (verre) toekomst veilig te stellen. Furore denkt van niet. ‘Wegregelen’ van de zorg uit Den Haag leidt niet automatisch tot betere en/of goedkopere zorg. ICT kan een grote bijdrage leveren aan de ondersteuning van partijen die verantwoordelijk zijn voor zorgverlening, -verzekeringen of regelgeving. ICT vormt een belangrijk fundament voor het delen en vergroten van kennis en het faciliteren van zorgpartijen.

Cure

De vraag naar zorg groeit. Dit vereist meer aandacht voor preventie, het verhogen van de zorgkwaliteit en efficiënte inrichting van het zorglandschap. Adequate informatievoorziening levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Goede uitwisseling is essentieel

Het kabinet stuurt aan op herverdeling van de zorg. Door niet alle zorg overal aan te bieden, verwacht de overheid kwalitatief betere zorg met hogere volumes te kunnen leveren. Voor de patiënt betekent dit dat hij niet voor alle diensten in dezelfde zorginstelling terecht kan. Behandelingen vinden plaats binnen een zorgnetwerk. Een goede uitwisseling van patiëntgegevens tussen instellingen en afstemming over een gemeenschappelijk medisch beleid zijn hiervoor essentieel.

Strenge voorwaarden

Zorginstellingen die hun dienstverlening willen blijven uitvoeren, moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Dit zijn bijvoorbeeld kwaliteitsmonitoring en transparant publiceren over de resultaten. Ook continue verbetering is een voorwaarde, onder andere door het bijstellen van de protocollen voor kwalitatieve zorg.

Medical intelligence voor ziekenhuizen

medical_intelligence

Medical intelligence (MI) is business intelligence (BI) voor de zorg. MI ontsluit, combineert en standaardiseert gegevens uit het zorgproces ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, kwaliteit en stuurinformatie. Furore heeft met een aantal academische ziekenhuizen het initiatief medicalintelligence.info opgericht, dat erop gericht is kennis en hulpmiddelen in dit vakgebied te delen.

Ga naar de website

Making FHIR even simpler

Tools, events, training and consultancy by the people who co-created FHIR.

Ga naar FHIR

FHIR
  • Furore TOPWERKGEVER 2016 Topwerkgever 2016
  • PARTNER VAN: Jinc

Doorzoek onze website